Word zendeling

Geven

Kantoor & ANBI

Kantoormedewerkers

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur van CAMA Zending

Zending is het mooiste en moeilijkste dat er is. Ik ben in Colombia opgegroeid en heb in Nederland mijn opleidingen afgemaakt. Daarna hebben we als gezin met drie kinderen 12 jaar in Jordanië en Syrië gewerkt. We hebben prachtige mensen ontmoet en God mooie dingen zien doen. Nu zet ik me in om vanuit Nederland zendelingen te helpen bij hun bediening.

Kan ik u ook helpen?

Marcel Oosterkamp

Communicatiemedewerker

Marcel Oosterkamp

Communicatiemedewerker

Marcel Oosterkamp

Communicatiemedewerker

Marcel Oosterkamp

Communicatiemedewerker

Marcel Oosterkamp

Communicatiemedewerker

ANBI

CAMA Zending is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd. Door deze registratie is het voor donateurs mogelijk om giften bij de inkomstenbelasting (gedeeltelijk) af te trekken. Over de geldende regels en voorwaarden kunt u meer informatie vinden bij de Belastingdienst

Privacy is bij CAMA Zending erg belangrijk. We gaan zorgvuldig om met gegevens. Wilt u meer weten over ons beleid op privacy? Download dan hier ons privacy statement. 

Officiële naam: Stichting CAMA-Zending
Publiek bekende naam: CAMA Zending
RSIN/Fiscaal nummer: 002815461
KvK-nummer: 41178941
Bezoekadres: Hoofdstraat 55, 3971 KB Driebergen
Postbus 265, 3970 AG
Telefoon: 0343-443392
E-mail: info@camazending.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving:

‘Onder elk volk een gemeente’, dat is de doelstelling die CAMA Zending bestaansrecht geeft. CAMA Zending heeft een diep verlangen door God gebruikt te worden in Zijn missie om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus te maken en samen te brengen in missionaire gemeenten, waar mogelijk met reeds bestaande gemeenten.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

  • Nieuwe gemeenten stichten onder bevolkingsgroepen en op plaatsen waar nog geen gemeenten zijn. Waar nodig worden bestaande gemeenten ondersteund.
  • In Nederland bij gemeenten betrokkenheid voor zending creëren.
  • Jongvolwassenen als nieuwe generatie enthousiast maken voor zending en ze bij zending betrekken

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Eduard Renger
Secretaris: Frederique Dekker
 Penningmeester: Jen Tjon-Sien-Foek
Overige bestuursleden: Marrie Verkerk, Jan Wolsheimer

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Het personeel van CAMA Zending wordt beloond volgens CAO Sociaal Werk, en niet hoger dan schaal 8. De directeur verdient € 3.331,- bruto per maand (89 % aanstelling).

Een actueel verslag:

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengst daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting.