Word zendeling

Geven

CAMA op de kaart

CAMA Zending staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een internationale beweging met meer dan 6 miljoen leden. CAMA Zending is de Nederlandse afdeling en is opgericht in 1955. Hoewel CAMA aan het einde van de negentiende eeuw als zendingsbeweging in de Verenigde Staten begon, hebben we nu partners in meer dan 80 landen. CAMA Zending zendt haar eigen zendelingen uit, maar op het zendingsveld wordt intensief samengewerkt met teams afkomstig uit verschillende landen. Samen hebben we als doel om onder elk volk gemeenten te stichten. Ontdek op het onderstaande kaartje in welke gebieden de Nederlandse CAMA zendelingen uitgezonden zijn.

Alliance World Fellowship (AWF)

De AWF is ontstaan tijdens een eerste internationale bijeenkomst van CAMA leiders in Nyack, New York, in 1975. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om elke vier jaar een internationale conferentie te organiseren voor alle AWF partners, dat wil zeggen elke CAMA gemeente wereldwijd. Gaandeweg de jaren ontstond het verlangen naar een actievere rol van de AWF op het gebied van uitwisseling, samenwerking en dienstverlening. Dit resulteerde in een mission statement:

“De missie van de AWF is om samenwerking tussen haar lidkerken te faciliteren, terwijl ze werken aan de vervulling van de Grote Opdracht.”

Er ontstond een internationale visie voor zending. De wereld werd in verschillende regio’s verdeeld, elk onder verantwoordelijkheid van een regiocoördinator.

ABC gemeenten

Op 21 september 1975 wordt de eerste CAMA Gemeente geplant in Den Bosch. Al snel ontstaan er meer gemeenten, onder andere in Zoetermeer en Delft. Vanaf 1978 wordt er voorzichtig gesproken over het vormen van een kerkgenootschap, dat in maart 1980 officieel wordt opgericht onder de naam ‘Alliantie van Evangelische Gemeenten Parousia’. Later wordt dit CAMA Gemeenten Nederland (CGN) genoemd en neemt de groep kerken in aantal toe. De relatie tussen CAMA Zending en CAMA Gemeenten wordt goed onderhouden. Toch zijn ze geen exclusieve partner van elkaar. CAMA Zending is interkerkelijk en zendt ook mensen uit vanuit andere kerkelijke achtergronden. CAMA Gemeenten werken ook samen met andere zendingsorganisaties.

CAMA Gemeenten ontwikkelen zich steeds verder. Hierop wordt in oktober 2006 officieel de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten Nederland (ABC gemeenten) opgericht. Een (bijna) landelijke dekking van ABC gemeenten wordt hiermee bereikt, nationale en internationale contacten worden versterkt. Vanaf 2006 wordt er gezamenlijk opgetrokken om Nederland en de wereld te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.