Word zendeling

Geven

Kernwaarden

Why?
We willen volgers van Jezus onder alle volken. Zo geven we mensen kans op een nieuw leven met Hem.
How?

Door lokale gemeenten te stichten en te ondersteunen onder de minst bereikte volken.

What?

Zendingswerkers uitzenden die gemeente werk en/of een ander professioneel beroep doen.

Op Christus gericht

Bij CAMA Zending gaat het om Christus. Wij verlangen dat mensen Christus ervaren op alle manieren waarop Hij te kennen is. Door Zijn offer aan het kruis is Jezus Christus onze Redder. Hij is onze Heiligmaker en geneest ons naar lichaam, ziel en geest. Hij is onze komende Koning die Gods Koninkrijk op aarde bouwt. Wij leven tot eer van God en in afhankelijkheid van Jezus.

Vanuit de gemeente

Christus heeft het mandaat, de mensen en de middelen voor Zijn missie aan Zijn gemeente gegeven. De gemeente is daarom een partner in uitzending. Het doel van elke uitzending is om gemeenten te stichten of te ondersteunen. Dit gebeurt direct door gemeentewerkers of indirect door professionals via hun beroep

Kwaliteit

De kwaliteit van CAMA Zending blijkt allereerst uit de werkers in het veld. We willen bekend staan om een hoge kwaliteit van zendingswerkers, ondersteund door een gedegen thuisfront. Daarnaast voeren we een gezond financieel beleid, werken we samen met deskundig personeel, zijn we gericht op langetermijn uitzending, hebben we een gedegen sollicitatieprocedure voor zendingswerkers en bieden we uitgebreide nazorg.

Betrouwbaar en integer

In al haar handelen werkt CAMA Zending betrouwbaar, integer en transparant. Dit wil zeggen dat er een consistente Bijbelse lijn wordt gehandhaafd, die niet plotseling wordt gewijzigd. Ook worden zaken op een duidelijke manier bekendgemaakt en verantwoord. Betrouwbaarheid wil ook zeggen dat er vertrouwelijk met gegevens van personen en werkers wordt omgegaan.

Het viervoudige Evangelie neemt een belangrijke plaats in binnen CAMA Zending. De stichter van CAMA (A.B. Simpson) gebruikte de term voor het eerst tijdens een preek in 1887. Later werden alle vier de waarheden toegelicht in een serie preken en een uitgebreid artikel.

Christus onze Verlosser Handelingen 4:12
Door verlossing is er toegang tot God en tot de familie van God. Christus is onze verlosser van zonde, ziekte en schuld, voor nu en de eeuwigheid. Verlossing door Christus schenkt ons vergeving van zonden en rechtvaardigheid voor God. De basis voor verlossing vinden we in Gods genade en in de rechtvaardigheid van Jezus Christus.
Christus onze Heiligmaker 1 Korintiërs 1:30

Heiliging betekent gescheiden zijn van zonde en toegewijd zijn aan God. Heiliging heeft te maken met een groei naar geestelijke volwassenheid: een diepere reiniging en verdere vervulling met de Heilige Geest. Het gaat te allen tijde om de Bron van onze heiliging en dat is de persoon van Jezus Christus. Net zoals we in Christus vergeving ontvangen, ontvangen we in Hem ook heiliging.

Christus onze Geneesheer Jakobus 5:15
De verzoening die Jezus tot stand bracht neemt zonde weg, maar ook de gevolgen van de zonde. Christus geeft zelfs vitaliteit, kracht en energie aan hen die niet lichamelijk ziek zijn. Genezing is genade die ons ten deel valt door het werk van de Heilige Geest. God geneest, niet ons geloof. Genezing is een geschenk van genade, niet een instant recept dat we ten allen tijde bij God mogen claimen.
Christus onze komende Koning Mattheüs 24:14
Jezus komt pas terug als het Evangelie bekendgemaakt is aan elk volk (Mat. 24:14). CAMA Zending gelooft in een letterlijke, lichamelijke terugkeer van Jezus op aarde. Pakkende leuzen als “bringing back the King” en“to hasten the return of Christ” zijn regelmatig terug te vinden in de geschiedenis van CAMA Zending.