Word zendeling

Geven

Nalatenschap

Financiële steun is onmisbaar om ons werk voort te kunnen zetten. Wilt u uw geld gebruiken om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus te maken en hen samen te brengen in missionaire gemeenten, ook als u er niet meer bent? U kunt via CAMA Zending een deel van uw erfenis nalaten voor het steunen van zendelingen in de minst bereikte gebieden.

Door een testament op te stellen bepaalt u zelf wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt: laat u het na aan uw familie, vrienden of goede doelen die u ondersteunt? In uw testament legt u vast wie wat krijgt. Daarbij kunt u ook aan een goed doel geven. Volgens de wet hebben uw eventuele partner en kinderen recht op een bepaald deel van de erfenis. Zij zijn de zogeheten erfgenamen. Erfgenamen moeten belasting betalen over hun deel van uw nalatenschap. Een goed doel als CAMA Zending betaalt geen belasting. Alles wat u aan CAMA Zending nalaat, komt dus ten goede aan ons werk.

Meer informatie?
In onze brochure over nalatenschappen leest meer over hoe u aan CAMA Zending kunt nalaten. Deze kunt u hier onder downloaden, of per post aanvragen.

 

Doneer

Word donateur. Samen zorgen we er voor dat alle zendelingen 100 % gefinancierd worden. Op dit moment hebben we uw steun hard nodig! Help ons om meer zendelingen uit te zenden in de meest onbereikte gebieden van de wereld.

Blijf op de hoogte

Voeg je bij de 6.000 andere CAMA zendingsvrienden. Volg onze digitale nieuwsbrief voor een maandelijkse update, de Pionier voor verhalen uit het zendingsveld en/of de gebedskalender om te bidden voor het zendingswerk.